Formularët

  • AGREEMENT CLUB-PLAYER (template - english)

  • KONTRATË KLUB-LOJTAR (shablloni shqip)

  • Formular për Regjistrim në FBK

  • Kërkesë për Inicim të Procedurës Disiplinore apo për Ankesë pranë Organeve të FBK-së

  • KONTRATË

  • KONTRATË

  • LISTA PARAQITËSE

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: