Formularët

 • AGREEMENT CLUB-PLAYER (template - english)

 • KONTRATË KLUB-LOJTAR (shablloni shqip)

 • Formular për Regjistrim në FBK

 • FLETËADERIM FA-1

 • FLETËADERIM FA-2

 • FLETËADERIM FA-4

 • FLETËADERIM

 • FLETËADERIM FA-3

 • KONTRATË

 • KONTRATË

 • LISTA PARAQITËSE

 • RAPORTI I NDESHJES

 • ROSTERI I LOJTARËVE PËR EDICIONIN E GARAVE 2020-2021

 • FLETËPARAQITJA PËR LICENCIM TË SHKOLLAVE TË BASKETBOLLIT

 • FLETËPARAQITJA PËR EDICIONIN 2020-2021

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: