Edukimi dhe licencimi i tajnerëve

  • Formulari për regjistrimin dhe specifikimin e të dhënave personale

  • Rregullorja e licencimit të Trajnerëve të Basketbollit të Kosovës

  • ZBATIMI I SISTEMIT TË EDUKIMIT DHE TË LICENCIMIT TË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

  • RREGULLORJA E SHOQATËS SË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: