Shoqata e Trajnerëve të Basketboillit të Kosovës

Staff_Image

ARBEN KRASNIQI

Kryetar

Staff_Image

FIKRET SHATRI

Sekretar

Staff_Image

BLERIM KRASNIQI

Anëtar

Staff_Image

GAZMEND ASLLANI

Anëtar

Staff_Image

SHKUMBIN KUMNOVA

Anëtar

Staff_Image

KIMETE HALITI

Anëtare

Staff_Image

JETON NIXHA

Nënkryetar