Vendimet e Bordit të FBK-së

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 18.07.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 24.06.2024 (Liga e Parë Meshkujt)

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 24.06.2024 (Superliga Meshkujt dhe Superliga Femrat)

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 06.06.2024

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 10.05.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 08.05.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 22.04.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 05.04.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 22.03.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 19.03.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 01.03.2024

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 20.02.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 11.01.2024

 • Vendimet e Bordit të datës 27.12.2023

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 21.11.2023

1 2 3 4 5 6
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: