Komisioni i të Rinjve

Staff_Image

Artan Kurti

Kryetar

Staff_Image

Valbona Bytyqi

Staff_Image

Edon Godeni

Staff_Image

Valentin Spaqi

Staff_Image

Albert Sylejmani